YDERLIGERE GENÅBNING FRA UGE 17
Så er der igen nye retningslinjer for skolerne, og vi er ved at gøre klar til, at eleverne kan komme endnu mere i skole med start mandag d. 26. april efter følgende plan

  • 0.-4. klasse møder uændret ind hver dag fra 7.55-12.30
  • 5.-.8. klasse møder fysisk ind hver anden uge samt til ude-undervisning nogle af dagene i de andre uge – klasselærerne udsender detaljeret plan
  • 9. klasse møder fysisk ind 4 dage om ugen – klasselæreren udsender detaljeret plan

Nye retningslinjer vedr. corona-test

  • Der kan kun tilbydes kvik-test til elever over 12 år i 5.-8. klasse i de uger, hvor eleverne møder ind til fysisk undervisning
  • Når en elev eller en voksen testes positiv med kvik-test, sendes blot den pågældende elev hjem, og først i fald PCR-testen viser sig også at være positiv, starter kontaktopsporingen op – klassekammeraterne hjemsendes og bliver bedt om at gå i selvisolation, og I vil som forældre naturligvis blive kontaktet

VÆR OBS på den corona-forebyggende indsats

  • Isolation af smittede personer – og husk, at holde børn med symptomer hjemme
  • Hygiejne og hosteetikette mv.
  • Afstand og reduktion af tæt kontakt

ØVRIGE NYHEDER
PERSONALE
Se jobopslag vedr. ny vicer her: Jobopslag viceskoleleder

FORÆLDRERÅDGIVNINGEN
Foreningen “Skole og Forældre” har et anonymt og gratis rådgivningstilbud til forældre, som har et barn i 0.-9. klasse, og som oplever problemer med eller har spørgsmål til barnets skolegang.
Læs mere om tilbuddet her: Forældrerådgivningen

FØRSTEHJÆLPSKURSUS FOR PERSONALE
Tirsdag d. 11. maj skal alle ansatte på kursus i førstehjælp, og derfor stopper undervisningen klokken 12.30 denne dag.

BESKED OMKRING SKOLEKORT TIL BRUGERNE
Læs besked fra NT her: Besked fra NT vedr. skolekort