TAK FOR SAMARBEJDET
Her, hvor vi er tilbage til (næsten) normale tilstande, vil vi gerne takke alle familier for et godt samarbejde gennem de seneste to års pandemi.
Tak for tålmodighed og omstillingsparathed alle de gange, der skulle ændres på skema, mødetider og undervisningslokaler mv. – børn og voksne har bare klaret det fantastisk!

SELVSTÆNDIGE BØRN & FORÆLDRESAMARBEJDE
I en stor del af coronatiden har I forældre været afskåret fra at komme ind på skolen i afleveringssituationen. Det har på den ene side betydet, at de yngste børn er blevet meget mere selvstændige men også, at vi ikke har haft så tæt et samarbejde med jer.
Vi vil gerne tilgodese begge dele og vælger derfor at forsøge med en ny ordning, hvor der bliver “kiss & goodbye” i forhallen. Det betyder, at I gerne må gå med ind i forhallen, men skal sige farvel til jeres barn der og gå igen, sådan at barnet selv går ned med tasken og derved øver sig i at klare sig selv.

Desuden kan I fortsat aflevere jeres barn ved yderdøren til Spilop-køkkenet frem til klokken 7.30.

SÅDAN GØR VI PÅ SKOLEN

  • Al undervisning er tilbage til normalen
  • Morgensang starter op i uge 6, hvor eleverne to gange ugentligt har morgensang i hold
  • Forældrene må igen komme ind på skolen – se dog ovenstående vedr. aflevering om morgenen
  • Der opfordres stadig til 2 ugentlige test inkl. test på 3.-dagen – skolen udleverer 5 styks testkit hver anden uge til de, der har bedt om det
  • Vi har fortsat fokus på hygiejne og hyppig udluftning

VINTERVEDLIGEHOLD
Vintervedligehold afvikles lørdag d. 12. februar fra 9-15, hvor forældrene er på skolen i tre hold således

  • 9.00-11.00 – 0., 1., 4. og 7. klasse
  • 11.00-13.00 – 2., 5. og 8. klasse
  • 13.00-15.00 – 3., 6. og 9. klasse

NATURFAGSMARATON
Onsdag d. 16. februar afholdes naturfagsmaraton for nordjyske 5. og 6. klasser i Stenum Hallen. Vores to klasser er naturligvis med, og vi glæder os til at få besøg af de mange andre elever.

TERMINSPRØVER
Terminsprøver for 8. og 9. klasse afholdes i uge 7 – klasselæreren udsender yderligere information.

FÆLLESDAG
Fredag d. 18. februar vil vi fejre, at vi igen må være sammen, og laver derfor en aktivitetsdag på kryds og tværs af alle klasser.
Mødetid denne dag vil være fra 7.55-12.30.

FORÆLDREBESØGSDAG
Torsdag d. 3. marts inviterer vi til forældrebesøgsdag fra 7.55-11.15.  Der er kaffe på kanden, og vi glæder os til at se jer!

SKOLE-HJEM SAMTALER
Forårets skole-hjem samtaler foregår i uge 11 og 12 hhv. tirsdag-torsdag og onsdag.