JULEKLIPPEDAG
Set i lyset af den stigende corona-smitte har vi besluttet, at juleklippedagen mandag d. 29. november desværre afholdes uden besøg af forældre/bedsteforældre.

BEDSTEFORÆLDREDAG I SPILOPPEN
Bedsteforældredagen torsdag d. 25. november må desværre aflyses helt – ligeledes pga. af stigende corona-smitte.

PROJEKTOPGAVE 9. KLASSE
I uge 49 står den på projektopgave for 9. klasse, og vi ønsker god arbejdslyst til alle.

LUCIAOPTOG
Vi glæder os til det smukke og traditionelle Luciaoptog, som foregår på skolen mandag d 13. december.

JULEAFSLUTNING
Fredag d. 17. december er sidste dag før juleferien, hvor alle møder fra 8.40-11.15.
Klasselærerne vil udsende yderligere information om programmet.

FØRSTE SKOLEDAG I DET NYE ÅR
Mandag d. 3. januar starter vi op igen til nyt skoleskema – skemaet udsendes via nyhedsbrev medio december.

SKOLEPENGESATS PR. 01.01.22
Skolepengesatsen stiger som vanligt pr. 1. januar, og ved kommende januar vil stigningen være en anelse højere end normalt. Dette skyldes, at vi ikke helt har fulgt med de generelle prisstigninger, hvilket vi kan se, når vi sammenligner os med de omkringliggende frie skoler – ikke mindst, når det gælder betalingen for 2. barn.
Da vi ønsker at opretholde kvaliteten af vores fine tilbud, stiger skolepengene dermed lidt mere end vanligt dog således, at betalingen for Spiloppen bliver en enhedspris, der følger laveste betaling, uanset hvor mange timer, man ønsker at benytte Spilop-tilbuddet.
Priserne pr. 01.01.22 vil således være 1.045,- og 545,- for hhv. første og andet barn samt Spilopbetaling på 795,- uanset timetal.

Christian Damsgaard
Formand for bestyrelsen