TAK FOR SOMMERVEDLIGEHOLD
Hjerteligt tak til alle forældre og ansatte for det flotte sommervedligehold – vi glæder os til at tage den fine skole i brug!

PERSONALE
Da Helle fra Spiloppen er startet på Løvehulen i Børnehaven, kan vi med stor glæde meddele, at Mette Jensen fra Thise er startet i Spiloppen pr. 1. august, og at Katrine Kristensen fra Hallund starter som barselsvikar for Olga pr. 9. august – hjerteligt velkommen til Mette og Katrine!

1. SKOLEDAG
Vi glæder os til at tage imod alle eleverne og forhåbentlig en masse forældre på mandag d. 9. august fra 8.40-10.00. Vi samles alle i skolegården, hvor skoleåret synges i gang, og hvor klasserne én efter én sendes afsted til deres lokaler.
I mellemtiden er der som vanligt rundstykker til forældrene.

FORÆLDREMØDER
Datoer for forældremøderne ser således ud
0.-3. klasse: 24. august
4.-6. klasse: 25. august
7.-9. klasse: 16. august
Alle møder starter med fælles oplæg i salen klokken 17 og fortsætter efterfølgende i klasselokalerne.

SKOLEFOTO
Skolefotografen kommer på skolen 19.-20. august – nærmere info udsendes.

KORKESTER – ET FRIVILLIGT TILBUD FOR 4.-6. KLASSE
På skemaet for 4.-6. klasse står der Korkester i 7. lektion om mandagen. Korkester er et gratis tilbud til eleverne – mere info udsendes via klasselæreren.

MADORDNING FRA SPISEBORDET
Som noget nyt har vi et tilbud om madordning fra Spisebordet – læs mere om madordningen her: https://spisebordet.dk
Madordningen kan benyttes fra uge 33.

TILSKUD TIL SKOLEPENGENEDSÆTTELSE
Ansøgningsskema for skoleåret 21-22 findes her: Forældreansøgningsskema til Fripladstilskud 21-22

LEJRSKOLE TIL BORNHOLM
I uge 36 drager 7. klasse samt Helle og Jens på lejrskoletur til Bornholm. Vi ønsker alle en rigtig dejlig tur!