Kære forældre!

Fra på onsdag er alle elever hjemsendt, og vi sadler om til nødundervisning, hvor følgende vil være gældende for dagene 15.-16. december samt 3.-4. januar:

0.-3. klasse

  • Eleverne får diverse materialer med hjem på tirsdag
  • Eleverne kan arbejde med materialerne, når det passer ind i familiens dagsprogram
  • Klasselærerne kan kontaktes, hvis der er spørgsmål

4.-6. klasse

  • Eleverne undervises på teams jf. skemaet fra 7.55-12.30

7.-9. klasse

  • Eleverne undervises på teams jf. skema fra 7.55-13.15

FREDAG D. 17. DECEMBER laves forskellige juleafslutnings-aktivtiter på teams – klasselærerne melder ud om dette samt eventuelle afvigelser ift. planen.

NØDPASNING
Der vil på skolen være nødpasning/nødundervisning for eleverne, hvis I som forældre grundet arbejde eller andet ikke kan finde anden pasning.
Meld tilbage senest søndag til Marianne Hejlesen på mh@tsfriskole hvis og i hvilket tidsrum, I har behov herfor.