Kære forældre

Vi har netop fået indskærpet fra Børne- og Undervisningsministeriet, at “eleverne har pligt til at deltage i nødundervisningen“, og at skolen skal følge op på, om eleverne deltager.
Det er for alle en uvant situation, vi står i, men forhåbentlig fungerer undervisningen i de fleste hjem jf. de vejledninger, vi har sendt ud.
Hvis det modsatte skulle være tilfældet, så tøv ikke med at kontakte skolens lærere.

Digitale læringsportaler
Flere oplever problemer med at logge på de forskellige portaler, fordi megen fjernundervisning foregår der, så der opstår flaskehalsproblemer.
Vejledningen fra skolens lærere ligger fra 8 til 13-14 stykker, men eleverne kan frit bruge portalerne, når de vil.

Udmeldinger fra skolen
Det kan ikke undgås, at vi undervejs vil blive nødt til at justere i vore vejledninger, så vi be’r jer være opmærksomme på al information fra lærerne og skolen.