Kære forældre

Som nogle allerede ved, så har vi haft et par tilfælde af Covid-19 på skolen, og her følger vi naturligvis de gældende retningslinjer, som vi for god ordens skyld ridser op herunder.

Hvis dit barn får Covid-19
I tilfælde af et positivt testsvar skal man isoleres hjemme. Man må komme i skole 48 timer efter, at symptomerne er helt forsvundet.

Hvis dit barn går i klasse med én, som får Covid-19
Alle klassekammerater bliver betragtet som ”nære kontakter”, men skal IKKE hjemsendes – blot testes på 4. og 6. dagen og komme i skole som normalt.
Hvis man har afleveret samtykkeerklæringen, som tidligere er blevet udsendt, vil man samme dag blive testet på skolen med en kvik-test. Ellers tilrådes det, at man selv får taget en kviktest.

Skoledagen på TSF fortsætter som normalt, dog foretager vi enkelte justeringer ifm. ture ud af huset.

Venlig hilsen
Mads & Marianne