Kære forældre

Selvom der mandag kom ændrede anbefalinger vedr. covid-19, har vi måttet vente på specifik information til skolerne, men nu er den her.

Anbefalinger vedr. test
I anbefalinger til skolerne opfordrer Sundhedsstyrelsen fortsat alle elever fra 1. klasse, uanset vaccinationsstatus, til at blive screeningstestet to gange om ugen for covid-19.
Elever i 0. klasse samt elever, der har været smittede inden for de sidste 12 uger, er undtaget fra denne opfordring.

Som allerede udmeldt, stopper det kommunale testhold med at komme herud fra og med på mandag, og i stedet udleveret testkit til hjemmetest.
Alle elever kan få udleveret selvtestkit, hvis det ønskes – også elever i 0. klasse.

Ved positivt testsvar ved selvtest
Elever med et positivt svar ved selvtest anbefales at blive testet med PCR-test og gå i isolation, indtil svaret foreligger.

Anbefaling til test – nære kontakter
Elever, som er nære kontakter (dvs. kontakt til en smittet i hjemmet, overnattende gæster i husstand med smitte mv.), anbefales at blive testet med en kviktest eller PCR-test tre døgn efter den smittede persons testtidspunkt.
Der anbefales ikke selvisolation, mens man afventer test og testsvar.

Anbefaling til test – øvrige kontakter
Elever som er øvrige kontakter (dvs. kontakt til smittede personer uden for hjemmet, fx i klassen), anbefales at få taget en kviktest tre døgn efter den smittede persons testtidspunkt.
Der anbefales ikke selvisolation, mens man afventer test og testsvar.

Anbefaling til test – flere smittede i samme klasse
Hvis der er flere elever i samme klasse, som tester positiv, anbefales der kun test i alt to gange om ugen.
En screeningstest kan således også udgøre en test som nær eller øvrig kontakt og omvendt.

Isolationsperiode
Er man smittet med covid-19 og ingen eller lette symptomer har, anbefales det, at man går i isolation i 4 døgn fra testtidspunktet.
Har man betydelige symptomer, anbefales det, at man går i isolation indtil symptomerne ophører, minimum 4 døgn fra testtidspunktet.

Venlig hilsen
Marianne