Kære forældre

Hermed lidt information vedr. corona.

 • Vi opfordrer på det kraftigste alle elever over 12 år til at lade sig teste, før de møder ind på mandag samt 1-2 gange ugentligt herefter, og på samme måde opfordrer vi forældre og andre til at lade sig teste, før de gæster skolen.
  Opfordringen gælder ikke for elever, ansatte og besøgende, der har påbegyndt et vaccinationsforløb eller er fuldt vaccineret.
 • Der vil fra skolestart være mulighed for test på skolen lig ordningen før ferien
 • Alle aktiviteter og sociale arrangementer forbundet med skolens virksomhed er undtaget fra det generelle forsamlingsforbud. Vær opmærksom på at efterleve gældende sundhedsfaglige retningslinjer ift. hygiejne mv.
 • Hvis man været i udlandet på ferie, bedes man iagttage udenrigsministeriets retningslinjer i forhold til evt. isolation ved hjemkomst fra rejser til lande, der ifølge Udenrigsministeriet er karakteriseret som ’røde’ eller ’orange’.
 • Hvis man udviser symptomer på at være smittet med corona eller er udpeget som nær kontakt til en smittet, skal man ikke møde ind i skolen
 • Hvis jeres barn får konstateret covid-19, er det vigtigt, at skolen får besked så hurtigt som muligt. Skolens håndtering vil fortsat handle om smitteopsporing, testning og evt. hjemsendelse af personale og klasser, hvis dette vurderes påkrævet.
 • Konstateres der en positiv kviktest på skolen i skolens testprogram, vil skolen anvende de anbefalinger, som vi løbende modtager fra myndighederne.
  En positiv kviktest vil betyde, at eleven/medarbejderen skal gå i selvisolation og hurtigst muligt få foretaget en opfølgende PCR-test i regi af Test Center Danmark. Klasser hjemsendes ikke ved en positiv kviktest, før der foreligger en positiv PCR-test.