Kære forældre

Vi har fået information om, at incidens tallet for Brønderslev Kommune er over 400, hvorfor der er kommet anbefalinger til skolen om at holde klasser adskilte i timer og frikvarterer hvis muligt, og vi følger naturligvis disse opfordringer i den udstrækning, det kan lade sig gøre.

Ligeledes opfordres til at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasserne.

Desuden er der kommet opfordringer til, at elever fra og med 1. klasse, der ikke er vaccineret eller har haft corona, lader sig teste 2 gange ugentligt.
Der barsles med muligheden for at få udleveret test-kit til selvtest, og vi udsender information om dette, når detaljerne er på plads.

Venlig hilsen
Marianne