Kære forældre

På mandag åbner skolen op for 0.-4. klasse, og vi glæder os helt vildt til at få liv på skolen igen.
Spiloppen åbner også op for fuld hammer og glæder sig meget til igen at se alle børnene.
Desværre kan vi ikke få de store elever tilbage endnu, men vi håber, det sker inden længe. Selvom vi ved, I gør det super godt i hjemmeskolen, så savner vi jer rigtig meget!

Læs venligst følgende information grundigt

Fysisk fremmøde for 0.-4. klasse

 • 0.-4. klasse møder 7.55-12.30
 • Der vil fortsat være tale om nødundervisning
 • Eleverne får eget lokale, egen indgang og toiletter mv. efter denne plan: Plan for lokaler mv 080221
 • Forældre bedes undlade at gå ind på skolen uden aftale
 • Spiloppen lukker op klokken 6.30 på skolen, og går ud i skolegården klokken 7.15 – klokken 7.45 går 2.-3. over bagved
 • Spiloppen vil være ude hver eftermiddag, så husk rigeligt med varmt tøj!
 • Ring venligst til Lars på 6175 5584 og lav aftaler vedr. buskørsel
 • Hvis eleverne har symptomer på corona, skal de blive hjemme fra skole og blive testet – følg i øvrigt Sundhedsmyndighedernes vejledning i den henseende
 • Vi opfordrer jer forældre til igen at tage en snak med børnene om vigtigheden af at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. god håndhygiejne og hosteetikette mv.

Hjemmeundervisning for 5.-9. klasse

 • 5. klasse møder ind på teams 7.55-13.15
 • 6.-9. klasse møder ind på teams efter normalskema med få undtagelser
 • HJÆLP DE UNGE MENNESKER MED AT BLIVE UNDERVISNINGSPARATE og få en god arbejdskultur –  lav struktur for dagen, op til morgenmad, tænd lyset og hav kun 1 kommunikationsmiddel fremme ad gangen mv.
 • Det kan være svært at have føling med eleverne på afstand, men lærerne gør alt, hvad de kan, for at holde eleverne i trivsel, men I er som forældre altid velkomne til at kontakte lærerne, hvis der er brug for det
 • Der vil fortsat være tale om nødundervisning
 • Vi ønsker jer alle en god arbejdslyst med hjemmeundervisningen!