Kære forældre

Om kort tid afslutter vi 2020 og ser ind i en forhåbentlig lysere tid, men inden da skal vi lige igennem endnu en runde fjernundervisning.

Hermed info om de næste to ugers undervisning, hvor alle elever skal undervises hjemme.

  • 0.-3. klasse laver så vidt muligt skolearbejde mellem 7.55-12.30, da klasselæreren i dette tidsrum vil være fuldt tilgængelig på mail mv. – klasselærerne udsender en uddybende plan
  • 4. klasse undervises på teams fra 7.55-12.30 – klasselæreren udsender en uddybende plan
  • 5.-9. klasse undervises på teams jf. normalskema, dog afvikles korkester og TT ikke – eleverne møder ind på teams 7.55 hver dag

Spiloppen er åben for nødpasning for de børn, hvis forældre har brug for pasning, men vi håber naturligvis, at det kun kommer til at dreje sig om få børn.
Skriv til Heidi Vesterskov på hv@tsfriskole.dk senest i morgen, d. 31.12.20, hvis I har brug for nødpasning.