Kære forældre

Vi har nu taget hul på endnu en omgang “corona-skole” og har så småt vænnet os til den nye skoledag.
Vi ved, at det kræver ekstra af børn, forældre og personale, men vi ser, at alle gør deres bedste, tak for det.

Hermed en kort forældreinfo

  • Fagugen i uge 47 afholdes ikke og i stedet køres der efter det særlige “nedluknings-skema” – se skemaet her: Skoleskema delvis nedlukning 09.11.20
  • Juleklippedagen afholdes d. 27. november fra 7.55-12.30 for 0.-4. samt 9. klasse på skolen samt for 5.-8. klasse hjemme fra 7.55-12.30 – dagen vil indeholde et mix af traditionelle jule-klippe-aktiviteter og andre julede aktiviteter