For knap 4 uger siden startede en ny skolehverdag, og lige om lidt skal vi igen gå i skole på en ny og anderledes måde. Vi vil gerne takke alle familier for indsatsen i perioden frem til nu – det har været godt at mærke jeres opbakning til trods for, at det ikke altid er lige let at lave undervisning hjemme i stuerne.

Fra på torsdag d. 16. april genåbner skolen for undervisning af 0.-5. klasse, og vi glæder os til se jer igen – sammen, men rigtig meget hver for sig.
Indtil d. 16. april, dvs. tirsdag og onsdag efter påske, fortsætter fjernundervisningen, som I kender den fra før påske.
6.-9. klasse vil fortsat have fjernundervisning frem til min. 10. maj, og der er udsendt særskilt informationsbrev til disse klasser.

Vi fremlægger herunder den plan, vi har lavet for genåbningen af skolen for 0.-5. klasse. Hvis I er utrygge ved at sende jeres barn i skole, håber vi, det kan jer berolige jer, at vi i hele processen følger Sundhedsstyrelsens vejledning til skoler og fritidsordninger – læs evt. vejledningen her: Vejledning til skoler og fritidsordninger

VI BEDER JER GRUNDIGT LÆSE NEDENSTÅENDE samt den information, I får i jeres e-Boks fra Sundhedsstyrelsen, hvor der er anvisninger til jer som forældre ift. at lære børnene om afstand, håndhygiejne og hosteetikette mv.

GENERELT

 • Skolen genåbner for 0.-5. klasse fra og med torsdag d. 16. april
 • Skoledagen varer hver dag fra 7.55-12.30 for alle klasserne
 • Spiloppen har morgenpasning og eftermiddagspasning – forældrene skal tilmelde sig pasning på samme måde som ved ferier, se særskilt nyhedsbrev, der udsendes til Spilopforældre. Vi opfordrer til, at I om morgenen afleverer jeres barn så sent som muligt i Spiloppen og hvis muligt først 7.45, når skolen kan tage imod
 • Klasserne får hver især tildelt deres egne områder til indgang, undervisning, pauser og toiletter. LÆS HER: Klassefordeling 160420 v2
 • Eleverne skal møde ind ved deres egen indgang torsdag morgen d. 16. april, MELLEM KLOKKEN 7.45-7.55, hvor lærerne vil tage imod dem.
 • Der vil blive opsat skilte i indgangsdørene med klassenavn

Skolens ledelse vil være til stede i skolegården og på parkeringspladsen denne første morgen for at vejlede børn og forældre.
Forældrene til de yngste kan hjælpe eleverne frem til deres indgang, men kan ikke gå med ind på skolen – lærerne tager imod ved indgangen.
Eleverne vil på samme måde forlade skolen via egen indgang, og her kan forældrene heller ikke komme ind på skolen.

De børn, der har brug for morgenpasning i Spiloppen, møder ind i skolegården ved skolens indgang og får nærmere besked.

UNDERVISNING

 • Klasserne får et fast ugeskema, men skemaet er anderledes end det almindelige skema
 • Eleverne undervises af så få forskellige lærere som muligt
 • Undervisningen vil i høj grad komme til at foregå udendørs

PRAKTISK INFO

 • MEDBRING TØJ TIL AT VÆRE UDE I – undervisningen og Spiloptiden vil i høj grad komme til at foregå udendørs
 • MADPAKKERNE kan ikke komme på køl – medbring evt. køletaske i stedet
 • BUSSEN kører om morgenen og efter undervisning klokken 12.30 samt evt. 14.00 for Spilopbørn. MEN, da der er trangt i bussen, og da vi derfor kun tillader, at der er max. 10 elever i bussen ad gangen, opfordrer vi forældrene til at finde alternative måder at få eleverne i skole på – gå, cykle eller blive kørt. Forældre, der har brug for buskørsel, bedes ringe og lave aftale med Lars på 6175 5584

FOREBYGGELSE

 • Alle klasser får egne områder på skolen både ift. indgang, undervisning, pause og toiletter
 • Ved toiletter og håndvaske vil der blive lavet afstands-markeringer
 • Alle klasserne får ekstra lokaler at være i, således kravene til afstand kan overholdes
 • De enkelte klasser inddeles i mindre grupper, og grupperne vil så vidt muligt være gennemgående i hele perioden både hvad angår undervisning, pausetid og evt. Spiloptid
 • Vi anbefaler forældrene at holde sig til disse grupper, hvis børnene er sammen efter skoletid
 • Der vil være ekstra rengøring på skolen i løbet af skoledagen
 • Der vil være separat håndvask, sprit og håndsprit til rådighed for alle klasser
 • Der vil blive etableret hygiejne-rutiner for skoledagen
 • Eleverne vil blive undervist i håndvask, hosteetikette og i at holde afstand mv.

VED TEGN PÅ SYGDOM MV.

 • Elever må komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom
 • Ved enhver form for symptomer – også milde – der kunne tyde på COVID-19, skal eleverne blive hjemme. Det være sig forkølelse, hoste, feber, ondt i halsen, hovedpine, muskelsmerter og vejrtrækningsbesvær
 • Hvis man har været syg med COVID-19, skal der gå 48 timer uden symptomer på sygdom, før man må komme i skole igen
 • Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19 og ikke selv har symptomer, må man gerne komme i skole eller på arbejde, men det anbefales, at man er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger og bliver hjemme, hvis man får symptomer – NB: Denne udmelding er pr. 14.04.20 ændret til, at elever, der bor i en husstand med en person med påvist COVID-19, IKKE må komme i skole. Vejledningen fastholder, at personale i en sådan situation gerne må komme på arbejde under forudsætning af, at man er særligt opmærksom på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger mv.
 • Elever, der har familiemedlemmer i risikogruppen, kan på forældrenes foranledning blive hjemme