Kære forældre

Så har corona-bølgen ramt lærerkorpset på TSF, og vi har i dag 9 lærere (ud af 15) hjemme med corona, hvilket vil betyde, at en stor del af timerne læses af vikarer, og at der i enkelte tilfælde vil blive tale om samlæsning af klasser.

Venlig hilsen
Marianne