Vi ser os nødsaget til, grundet corona-situationen i kommunen, at aflyse/udskyde alle ikke nødvendige, sociale klasse- og forældrearrangementer indtil videre.
Der udsendes nærmere information vedr. efterårets skole-hjem samtaler.