Anna Mikkelsen
Anna MikkelsenLærer
Anna underviser i bl.a. dansk, engelsk og samfundsfag. Desuden er hun med i teamet omkring TemaTimer, som er et spændende projekt for 7.-9. klasse, hvor eleverne på tværs af klasserne udfordres på forskellig vis. Anna skal i år til Napoli sammen med Jens og 9. klasse.
Christian Dybro
Christian Dybro Lærer
Christian underviser i bl.a. dansk, matematik, samfundsfag og idræt, er kontaktlærer for elevrådet og er med på friluftsturen i foråret.
Christian er også med i teamet omkring TemaTimer.
Christel Larsen
Christel LarsenLærer
Christel underviser i bl.a. dansk, matematik og krea, ligesom hun underviser i billedkunst via samarbejde med Kulturskolen, Brønderslev. Desuden står Christel for biblioteket og koordinerer alt det praktiske omkring skolefesten.
Dorte F. Hansen
Dorte F. HansenBørnehaveklasseleder
Dorte har hvert år 0. klasse, som hun har til alle fag – dansk, matematik, natur, idræt og musik mm. Desuden er Dorte AKT- og inklusionsvejleder, og Dorte modtager næsten hvert år praktikanter fra pædagoguddannelsen i Hjørring.
Ditte S. Handberg
Ditte S. HandbergLærer
Ditte underviser i bl.a. dansk, matematik, engelsk og biologi, og i år skal Ditte på lejrskole til Bornholm sammen med 7. klasserne.
Desuden er Ditte TR.
Gitte Jakobsen
Gitte JakobsenLærer
Gitte underviser i dansk, idræt og krea, og desuden er Gitte skolens læsevejleder og specialundervisningskoordinator, ligesom hun deltager i møderne i det kommunale læsevejledernetværk.
Helen L. Lauritsen
Helen L. LauritsenLærer
Helen underviser i bl.a. dansk, tysk, krea og kristendomskundskab, ligesom hun i år skal på lejrskole til Bornholm sammen med 7. klasserne.
Helen er også tovholder for legepatruljen sammen med Helle.
Helle S. Nielsen
Helle S. NielsenLærer
Helle underviser i bl.a. dansk, natur & teknik, idræt og geografi, og desuden sørger Helle for, at der hvert år er friluftstur for udskolingseleverne. Helle er også lærerrådsformand og lærerrepræsentant i skolebestyrelsen.
Jens C. Morratz
Jens C. MorratzLærer
Jens har en masse matematiktimer men har også geografi, fysik samt natur & teknik. I år skal Jens til Napoli sammen med Anna og 9. klasse.
Karin Pedersen
Karin PedersenLærer
Karin underviser i bl.a. i engelsk, musik, krea og madkundskab, ligesom hun har en del støttetimer. Karin er først startet hos os i år, så hun er “helt ny”, selvom hun har været lærer i mange år.
Lars Bo S. Handberg
Lars Bo S. HandbergLærer
Lars Bo underviser bl.a. i dansk, idræt, krist og historie, og når der er TemaTimer, er han også med. Desuden er Lars Bo kontaktlærer for Skolepatruljen.
Mette Vingaard
Mette VingaardLærer
Mette underviser bl.a. i dansk, engelsk og musik. Det er også Mette, der sammen med Trine står for Minimus og sammen med Karin står for Korkester.
Minimus er for alle elever i 0.-3. klasse, og Korkester er en frivillig aktivitet for 4.-6. klasse.
Palle K. Madsen
Palle K. MadsenLærer
Palle underviser bl.a. i historie, kristendom og idræt. Palle har også svømning med 4. klasse, og det er Palle der passer kæmpesneglene i natur & teknik!
Tue H. Mogensen
Tue H. MogensenLærer
Tue underviser bl.a. i matematik, natur & teknik og fysik, og i år skal han på lejrskole til Bornholm sammen med 7. klasserne.
Tue hjælper, når der skal laves nationale test, og desuden er Tue skolens IT-vejleder.
Trine Windbirk
Trine WindbirkLærer
Trine underviser i dansk, musik og tysk, ligesom hun også er med i teamet omkring TemaTimer. Desuden er hun med i samarbejdet omkring Løvfaldsfesten, der arrangeres fællesskab af Kulturhuset, De4Kirker, TSI, Vesterkirken og skolen.
Birte Holst Andersen
Birte Holst AndersenLærer, vikar
Birte er den ene af vores “faste-løse” vikar, der springer til, når vi kalder, hvilket vi ofte gør.
Birte er også kendt som “Håndbold-Birte”.
Elsemargrethe Møgelmose
Elsemargrethe MøgelmoseLærer, vikar
Elsemargrethe er den anden af vores “faste-løse” vikarer, der er hurtig til at rykke ud. Elsemargrethe er desuden kendt for sit lækre hjemmebag og sine kreative evner.